Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Sözleşmeli Hizmetli Unvanı Sözlü Sınav Sonuç İlanı
  25.08.2022

  T.C.

  HINIS

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  Adalet Komisyonu Başkanlığı

   

  Sözleşmeli Hizmetli Unvanı

  Sözlü Sınav Sonuç İlanı

   

  Komisyon Başkanlığımızca 23/05/2022 tarihinde Hınıs Merkez ve Mülhakat Adliyelerde istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli Hizmetli unvanı için yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuç aşağıda ilan edilmiştir.

   

  Sözlü sınav sonucu başarılı olup atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenilen evrakların 05/09/2022 tarihine kadar Hınıs Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

   

  Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

  İlan tebliğ niteliğindedir. İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

   

  İSTENİLEN BELGELER:

  1-Sonöğrenim durumunu gösteren belge (diploma) Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.

  2-Bilgisayar/Daktilo Sertifikası (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, Zabıt Katibi için)

  3-İki (2) adet biyometrik fotoğraf (Kılıf kıyafet yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

  4-Nüfus Kayıt örneği.

  5-KPSS sınava sonuç çıktısı.

  6-Erkekler için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı örneği)

  7-Adli sicil sabıka kaydı (Bayanlar için eğer evli iseler kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile)

  8-Sağlık Beyan (Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz)

  9-Mal bildirim formu (Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz)

  10-Eş beyan dilekçesi (Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz)

  11-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetin bulunmadığına dair dilekçe (Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz)

  12-Güvenlik soruşturma formu (Formu “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara dikkat ederek, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölünü imzalanması ve form dışında baka bir form kullanılmaması gerekmektedir),  (Aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz)

   

  EK-1       : Sağlık Beyan Formu

  EK-2       : Mal Bildirim Formu

  EK-3       : Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması formu

  EK-4       : Eş Beyan Dilekçesi

  EK-5       : Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetin bulunmadığına dair dilekçe

   

  “sorgulama yapmak için Google Chrome kullanınız”

   

   

  T.C. Kimlik No
  Adı Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:66 Hükümet Konağı Binası Hınıs/Erzurum

  Telefon

  0442 511 33 41

  FAKS: 0442 511 23 77

  E-Posta

  hiniscbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu