Müstemir Yetkili Hâkimlerin İzin Durumlarını Gösterir Liste

  T.C.
  HINIS
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  HINIS ADLİYESİ VE MÜLHAKAT TEKMAN ADLİYESİ
  MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
  SIRA NOGÖREV YERİ/UNVANIİZİN TÜRÜİZİN AYRILIŞ TARİHİİZİN SÜRESİMUHTEMEL
  GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
  1Hınıs Sulh Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Hâkimliği HâkimiYıllık izin20.09.2021188.10.2021
  2Tekman Asliye Ceza, Sulh Hukuk ve Kadatro Mahkemeleri HâkimiYıllık izin20.09.2021199.10.2021
  Adres

  Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:66 Hükümet Konağı Binası Hınıs/Erzurum

  Telefon

  0442 511 33 41

  FAKS: 0442 511 23 77

  E-Posta

  hiniscbsisaretadalet.gov.tr