Hınıs Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu Üyeliği Seçimi İçin İlan

  T.C.
  HINIS ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  İ L A N

      5 asıl, 3 Yedek Üyeden oluşması gereken Hınıs Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından; yargı çevremize bağlı  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 3 yedek üye  seçimi yapılacaktır.
      İzleme Kurulu Üyelerinde Aranılacak Nitelikler;
      İzleme Kuruluna Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır; 
      1. Otuz beş yaşını doldurmuş olmak,
      2. Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından  mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
      3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak, 
      4. Herhangi bir siyasi partinin merkez il veya ilçe teşkilatlarında görevli  bulunmamak
      İzleme Kurullarına Seçilemeyecek Olanlar;    
      1. Ceza İnfaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve    benzeri  hukuki ilişkilere taraf olanlar.
      2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil  hısımları zarar görenler.
      3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar. 
      Başvuru Tarihi : 09/11/2020 Pazartesi günü başlayıp 16/11/2020 Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle sona erecektir.  
      Başvuru  için gerekli belgeler ;    
      (Plastik dosya içerisinde) 1. Başvuru Formu     2. Öğrenim durumunu gösterir aslı gibidir onaylı belge,  3. Aile Nüfus kayıt tablosu     4. Sabıka kaydı     5. Mesleğinde en az on yıl görev yaptığına ve halen görevine devam edip etmediğini gösterir belge, 6. 2 adet vesikalık fotoğraf     7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
      Başvuru usulü; 
      İzleme Kurulu üyeliğine başvuruda bulunacakların 16/11/2020 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar başvuru için gerekli belgeler ile birlikte Hınıs Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurmaları veya başka komisyonlar aracı kılınarak yapılacak başvurunun 16/11/2020 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.
      İlan olunur.
                               

  EK:

  1-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için tıklayınız

  2- Başvuru formu için tıklayınız

  Adres

  Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:66 Hükümet Konağı Binası Hınıs/Erzurum

  Telefon

  0442 511 33 41

  FAKS: 0442 511 23 77

  E-Posta

  hiniscbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 HINIS ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 25 - Toplam : 111771 kişi ziyaret etmiştir.