Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 YILI PERSONEL ALIM SONUÇLARI (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
  04.10.2023


  HINIS ADALET KOMİSYONU SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK, SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ, SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR SINAV SONUÇLARI


  (Sınavı ASİL OLARAK KAZANAN Adayların, Aşağıda İstenilen Belgeleri, 13.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar komisyonumuza şahsen ibraz etmesi veya en yakın adalet komisyonları aracılığı ile APS yolu ile komisyonumuza göndermesi gerekmektedir. Aksi Takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3. Fıkrası Uyarınca “ Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz “ hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.)

  a) Zabıt Kâtibi unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

  - Tercih Formu (EK-7)

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


  b) Mübaşir unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

  - Tercih Formu (EK-7)

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


  c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  - Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi

  -“  1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

       2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

       3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

       4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

  Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu.


  d) Hizmetli unvanı için;
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

  - Tercih Formu (EK-7)

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


  e) Şoför unvanı için;
  -  Kimlik Fotokopisi,

  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Sürücü Belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - KPSS Sonuç Belgesi,

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),


  İstenilen belgelerin, 13.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Hınıs Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 13.10.2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acele Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)
   
  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 04/10/2023


  Ekler  :  

   1-Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

   2-Mal Bildirimi Formu,

   3-Eş Durumu dilekçesi

   4-Sağlıkla ilgili beyan

   5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

   6-Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi

    7.1-Tercih Formu Zabıt Katibi

    7.2-Tercih Formu Mübaşirlik

    7.3-Tercih Formu Hizmetli

   

  NOT : Sorgulama yaparken tamamı büyük harf olacak şekilde sorgulama yapılmalıdır. 

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Adliye Binası Hınıs/Erzurum

  Telefon

  0442 511 33 41

  FAKS: 0442 511 23 77

  E-Posta

  hiniscbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu