SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Asil olarak başarılı olan adayların en geç 5 iş günü içinde;

*Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği,
*Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan, (Komisyon Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir)
*3 Adet vesikalık fotoğraf
*Mal Bildirimi Beyannamesi (Komisyon Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir)
*KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
*Hiçbir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair beyan dilekçesi (Komisyon Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir)
*(Erkek Adaylar için) Askerlik durumunu gösterir belge,
*Z.Kâtipleri için bilgisayar sertifikası aslı veya onaylı örneği,
*Aday eş iş durumu beyan dilekçesi (Komisyon Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir)
*Nüfus Cüzdan fotokopisi
*Sabıka Kaydı

Hınıs Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.


 


-

 

 
 

 

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Hınıs Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←